Pielikums kvalifikāciju apliecinošam dokumentam

Europass pielikumu kvalifikāciju apliecinošam dokumentam pievieno otrā, trešā un ceturtā Latvijas kvalifikācijas ietvarstruktūras līmeņa profesionālo kvalifikāciju apliecinošam dokumentam – Europass pielikums kvalifikāciju apliecinošam dokumentam, kas neaizvieto dokumenta oriģinālu, bet tikai papildina un palīdz novērtēt apgūtās kompetences, nedodot papildu tiesības, t.sk., lai citu valstu iestādes oficiāli atzītu dokumenta oriģinālu.

Izglītības iestāde kā kompetentā iestāde lejupielādē konkrētas profesionālās kvalifikācijas Europass pielikumu kvalifikāciju apliecinošam dokumentam, aizpilda to un izdod personām kopā ar profesionālo kvalifikāciju apliecinošo dokumentu.

Europass pielikumi izglītības dokumentiem pieejami šeit

Europass pielikums kvalifikāciju apliecinošam dokumentam satur izvērstu informāciju par:

  • apgūtām zināšanām un prasmēm;
  • profesijām kurās var strādāt kvalifikāciju apliecinošā dokumenta īpašnieks;
  • kompetentām organizācijām, kas nodrošina kvalifikāciju apliecinošā dokumenta atzīšanu;
  • kvalifikāciju apliecinošā dokumenta līmeni;
  • uzņemšanas nosacījumiem nākamajā izglītības/ profesionālās apmācības līmenī un tā pieejamību.