Noderīgi

Europass - Kompass

Europass Mobilitātes aizpildīšanā Jums var noderēt Euroguidance sagatavotais palīglīdzeklis profesionālo un starpkultūru kompetenču apzināšanai  – KOMPASS. Lai gan KOMPASS nav tieši savietojams ar Europass Mobilitātes 5.A. sadaļu, tas var palīdzēt apzināt mobilitātes ietvaros iegūtās kompetences.
Instrukcija KOMPASS izmantošanai
Prasmju tabula: LVENDEFR.