Viegli lasīt

Par Europass

Europass ir standartizētu dokumentu vai interneta rīku kopums.

Pastāv šādi Europass dokumenti:

 • Europass CV;
 • Europass motivācijas vēstule;
 • Europass Diploma pielikums;
 • Europass pielikums kvalifikāciju apliecinošam dokumentam;
 • Europass mobilitātes apliecinājums.

Europass dokumenti palīdz cilvēkiem skaidrā un saprotamā veidā parādīt savas zināšanas, prasmes, iemaņas un darba pieredzi.

Vairāk informācijas par Europass rīkiem var atrast tiešsaistes platformā europass.eu.

Europass platformā ikviens var izveidot savu kontu un saglabāt informāciju par savu izglītību un darba pieredzi.  Europass platformā ir šādas iespējas:

 • Izveidot savu Europass profilu;
 • Izveidot un uzglabāt Europass CV;
 • Izveidot un uzglabāt Europass motivācijas vēstuli;
 • Europass profila e-bibliotēkā uzglabāt izglītību un darba pieredzi apliecinošus dokumentus.

 

Europass CV

Piesakoties darbam, praksei vai pieredzes apmaiņai, ir nepieciešams iesniegt dzīves gājumu (CV).

Tādēļ Eiropas Komisija izveidoja vienota formāta CV. Europass CV ļauj katram uzskatāmi parādīt informāciju par sevi, savu darba pieredzi un izglītību. Europass CV var iekļaut arī ziņas par savām prasmēm, kas ir iegūtas dzīves laikā.

Lai izveidotu, labotu un saglabātu savu Europass CV:

 • Reģistrējies Europass portālā,
 • Aizpildi savu Europass profilu,
 • Veido savu CV!

Europass CV var izveidot šeit: https://europa.eu/europass/eportfolio/screen/profile-wizard?lang=lv

 

Europass motivācijas vēstule

Motivācijas vēstule ir dokuments, kurā cilvēks izklāsta darba devējam vai kādai organizācijai, kāpēc viņš ir vispiemērotākais izvēlētajam darbam.

Europass portālā var izveidot motivācijas vēstuli internetā.

Vēstules veidlapa sastāv no trīs sadaļām.

Ievaddaļā raksta, uz kādu vakanci piesakāties, kas ieinteresēja konkrētajā darba piedāvājumā.

Galvenajā daļā paskaidro, kā darba pieredze atbilst darba aprakstā minētajām prasībām un darba devēja vajadzībām. Paskaidro, kā iegūtā izglītība atbilst aprakstā minētajām prasībām. Var norādīt savas stiprās puses, sniedzot piemērus.

Nobeigumā raksta par savu pieejamību intervijai, pateicas lasītājam/-ai par veltīto laiku. Norāda, ka gaida atbildi un CV ir pievienots.

Rezultātā cilvēks iegūst vienotā stilā noformētu motivācijas vēstuli. Izveidoto dokumentu var saglabāt savā Europass profila bibliotēka, savā datorā vai nosūtīt uz e-pastu.

 

Europass Diploma pielikums

Europass Diploma pielikumu izsniedz augstākās izglītības iestādes kopā ar diplomu. Tas satur detalizētu informāciju par absolvēto studiju programmu.

Diploma pielikums nodrošina izglītības dokumentu atzīšanu citās valstīs un darba tirgū.

 

Europass pielikums kvalifikāciju apliecinošam dokumentam

Europass pielikumu kvalifikāciju apliecinošam dokumentam var izsniegt profesionālās skolas.

Šis dokuments satur informāciju par:

 • apgūtām zināšanām un prasmēm;
 • profesijām, kurās var strādāt dokumenta īpašnieks;
 • kvalifikācijas līmeni;
 • uzņemšanas nosacījumiem nākamajā izglītības līmenī un tā pieejamību.

 

Europass Mobilitātes apliecinājums

Mobilitāte ir laika posms, kuru cilvēks pavada citā valstī, mācoties vai strādājot.

Europass Mobilitātes dokumentā skaidri ir parādītas prasmes un kompetences, ko tā īpašnieks ir ieguvis mobilitātes laikā. Lai izsniegtu Europass Mobilitāti, vajadzīgas vismaz divas organizācijas – nosūtošā un uzņemošā organizācija (skola vai uzņēmums).

Šo dokumentu sagatavo un cilvēkam izsniedz uzņēmums vai skola (nosūtošā organizācija), kura savus pārstāvjus ir nosūtījuši uz citu iestādi (uzņemošā organizācija) iegūt jaunu pieredzi.

Lai pēc prakses vai mācībām ārzemēs saņemtu Europass Mobilitātes dokumentu, jāprasa savā uzņēmumā vai skolā.