Par Mobilitāti

Mobilitāte Eiropā ir svarīga, lai veidotu konkurētspējīgu un dinamisku ekonomiku, kurā ievērojama nozīme ir prasmīgam un elastīgam darbaspēkam, kas spēj pielāgoties strauji mainīgajām darba tirgus prasībām. Mobilitāte ir periods, kuru cilvēks, neskatoties uz nodarbošanos, profesiju vai izglītību, pavada citā valstī, lai iegūtu jaunu pieredzi, zināšanas, prasmes un kompetences. Europass Mobilitātes apliecinājums ir  Eiropas līmeņa dokuments, kurā uzskatāmā veidā ir parādītas prasmes un kompetences, ko tā īpašnieks ir ieguvis citā Eiropas valstī mācību, prakses, darba vai pieredzes apmaiņas laikā.

Lai būtu iespējams saņemt Europass Mobilitātes apliecinājumu, ir jābūt nosūtošajai un uzņemošajai organizācijai. Ja vēlies saņemt Europass Mobilitātes apliecinājumu, lūdz savu organizāciju, kas Tevi nosūtīja mācībās, praksē vai pieredzes apmaiņā, sazināties ar Nacionālo Europass centru. Europass Mobilitātes apliecinājuma veidlapas Latvijā izsniedz Nacionālais Europass centrs pēc nosūtošās organizācijas rakstiska pieprasījuma.

Europass Mobilitātes mērķi:
  •  veicināt mobilitāti Eiropā mācību nolūkos;
  •  palielināt Eiropas mobilitātes ceļā iegūtas pieredzes caurskatāmību un nozīmību;
  • veicināt ārvalstīs iegūtas pieredzes atzīšanu.
Kam ir tiesības saņemt Europass Mobilitātes apliecinājumu?

Jebkurai personai, kas dodas uz kādu Eiropas valsti, lai mācītos vai iegūtu darba pieredzi, neatkarīgi no vecuma un izglītības līmeņa.

Kas izsniedz Europass Mobilitātes apliecinājumu?

Latvijā Europass Mobilitātes apliecinājumu izsniedz Latvijas nosūtošā organizācija, kas iesaistījusies mobilitātes projektā.

Kas aizpilda Europass Mobilitātes apliecinājumu?

Europass Mobilitātes apliecinājumu aizpildīšanā piedalās kā nosūtošā tā uzņemošā organizācija. Nacionālais Europass centrs katram aizpildītajam Europass Mobilitātes apliecinājumam piešķir īpašu numuru. Informācija par Europass Mobilitāti Europass portālā

Īss Europass Mobilitātes izveidošanas procedūras apraksts
1.
Nosūtošā organizācija nosūta rakstisku pieprasījumu savas valsts Nacionālajam Europass centram (NEC) (skat. www.europass.lv sadaļas Mobilitāte apakšsadaļā Pieprasījums).
2.
NEC uz Pieprasījumā norādīto e-pastu nosūta Europass Mobilitātes veidlapu (un tālākās instrukcijas).
3.
Nosūtošā organizācija daļēji aizpilda veidlapu un pa e-pastu nosūta Uzņemošajam partnerim (vai arī dalībnieks to elektroniskā formā ņem līdzi).
4.
Uzņemošais partneris to papildina, izdrukā un paraksta.
5.
Dalībnieks atgriežas Latvijā ar parakstītu Europass Mobilitātes apliecinājumu.
6.
Nosūtošā organizācija to paraksta un pieprasa numuru un datumu NEC (rakstot uz e-pastu vai zvanot).
7.
NEC piešķir Europass Mobilitātes numuru un datumu.
8.
Nosūtošā organizācija numuru un datumu iekopē veidlapas 1. lappusē, izdrukā to un pievieno pārējām – parakstītajām lapām.
9.
Nosūtošā organizācija Dalībniekam izsniedz Europass Mobilitāti.

 

Europass mobilitāšu veidlapu paraugi: