Piemēri

Europass Mobilitātes apliecinājuma piemērs

Europass mobilitāšu veidlapu paraugi: