Piekļūstamība

Piekļūstamības paziņojums

Akadēmiskās informācijas centrs saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz:

Nacionālā Europass centra tīmekļvietniwww.europass.lv

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode – VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Nacionālā Europass centra tīmekļvietne lielākoties atbilst noteikumiem Nr. 445.

Dažas neatbilstības prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445

  • Dažiem attēliem trūkst alternatīvie teksti, līdz ar to cilvēki, kas izmanto ekrānlasītāju nevar piekļūt infomācijai. Netiek izpildīts MK noteikumu 22.4. punktā minētais princips par robustuma ievērošanu. Alternatīvo tekstu pievienošana lapas attēliem ir uzsākta un plānots, ka līdz 2021. gada februārim apraksti būs pievienoti visiem attēliem.
  • Dažiem video satura materiāliem nav pievienoti subtitri

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 29.12.2020. Izvērtēšanu veica Akadēmiskās informācijas centra projektu eksperts Matīss Lācis.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments: Piekļūstamības izvērtēšanas protokols

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, citā formātā, piedāvājam turpmāk minētās alternatīvas. Piekļūstamības problēmas, kas saistītas ar video saturu nenodrošināšanu ar subtitriem risināt griežoties pa tiešo Nacionālajā Europass centrā.

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:

E-pastā: europass@aic.lv

Zvaniet: +37167358235

Adrese: Dzirnavu iela 16, 3. stāvs

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 7 dienu laikā.

Sūdzību iesniegšana


Par tīmekļvietnes piekļūstamību mūsu iestādē atbildīgs ir “Projektu departaments”

E-pastā: europass@aic.lv

Tālrunis: +37167358235

Pārraugošajā iestādē atbildīgais ir projektu eksperts Matīss Lācis.

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25 Rīgā, LV-1010

Tālrunis: +37167686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 29.12.2020

Šo paziņojumu apstiprināja
Sarmīte Rutkovska,
iestādes departamenta vadītāja.

Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija [paziņojums] atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.