Pieprasījums

Europass Mobilitātes pieprasījums

iesniedzams Nacionālajam Europass centram uz nosūtošās organizācijas veidlapas, iekļaujot šādu informāciju:
1. programmas nosaukums, kuras ietvaros notiek mobilitāte;
2. projekta/mobilitātes veids, projekta nosaukums un (līguma) numurs;
3. valsts, kurā notiek pieredzes apmaiņa;
4. pieredzes apmaiņas laika periods;
5. mobilitātes projekta dalībnieku vārds, uzvārds, dzimšanas gads;
6. kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, uz kuru nosūtīt Europass Mobilitātes veidlapas;
7. atbildīgās personas paraksts un organizācijas zīmogs.

Vienā pieprasījumā var iekļaut visus projektā apstiprinātos dalībniekus, ja arī laika periodi un valstis, uz kurieni dodas, ir atšķirīgi.

Pieprasījumu sūtīt mums pa faksu uz numuru 67221006 vai ieskenētu uz e-pasta adresi europass@aic.lv.