Veikts pētījums par Europass dokumentu atpazīstamību un pielietošanu Latvijā no 2005. līdz 2018. gadam

2019. – 2020. gada pirmajā pusē Akadēmiskās informācijas centrs ir veicis pētījumu par Europass dokumentu atpazīstamību un pielietošanu Latvijā no 2005. līdz 2018. gadam, kā arī par to, kā Europass un tā lietošanas paradumi ir mainījušies un attīstījušies laika gaitā.

Vēlamies izteikt milzīgu paldies visiem tiem, kuri piedalījās šī pētījuma tapšanā, un aicinām arī uz turpmāku sadarbību.

Pētījums “Europass dokumentu atpazīstamība un pielietošana Latvijā” ir pieejams šeit.

Pētījuma rezultātu kopsavilkums ir pieejams šeit.

Pētījuma tulkojums angļu valodā ir pieejams šeit.