Europass lietojamības pētījuma ziņojums

Europass

Akadēmiskās informācijas centrs – Nacionālais Europass centrs veica pētījumu par Europass platformas (europass.eu) lietojamību, lai noskaidrotu, ko būtu nepieciešams uzlabot Europass platformā, liekot uzsvaru uz Latvijas iedzīvotāju viedokli. Pētījuma gaitā tika izstrādās ziņojums, kurš ietver ieteikumus platformas uzlabošanai.

2023. gada 6. decembrī Nacionālais Europass centrs rīkoja semināru Eiropas Savienības tīklu pārstāvjiem par Europass platformas lietojamības pētījumu, lai prezentētu tā rezultātus un izstrādātos ieteikumus.

Akadēmiskās informācijas centrs – Nacionālais Europass centrs (2023). Europass jaunās platformas lietojamība. Pētījuma ziņojums.

Semināra prezentācijas:

Europass dokumentu un rīku transformācija un attīstība no 2020. gada

Europass platformas lietojamības pētījums