Seminārs „Eiropas digitālie mācīšanās apliecinājumi”

Europass

Akadēmiskās informācijas centrs – Nacionālais Europass centrs organizēja semināru „Eiropas digitālie mācīšanās apliecinājumi”, kas norisinājās 2022. gada 6. oktobrī.

Semināra mērķis bija iepazīstināt augstākās izglītības iestādes pārstāvjus ar Eiropas digitālajiem mācīšanās apliecinājumiem un veicināt dialogu par pāreju uz izglītības dokumentu digitalizāciju.

Seminārā tika prezentēti Eiropas digitālie mācīšanās apliecinājumi, jaunumi to attīstībā, kā arī labās prakses piemēri elektronisko izglītības dokumentu izsniegšanā.

Seminārs tika rīkots Eiropas Komisijas Erasmus+ projekta Nr. 101051168 „EQF-Europass Latvia” ietvaros.

Par Eiropas digitālajiem mācīšanās apliecinājumiem: https://europa.eu/europass/lv/european-digital-credentials-learning

Lai apskatītu parakstītos Eiropas digitālos mācīšanās apliecinājumus jāizmanto „European Digital Credentials for Learning Viewer”: https://europa.eu/europass/digital-credentials/viewer/#/home

1_Cela uz digitalajiem izglitibas dokumentiem_Edmunds Labunskis_06.10.2022

2_EDC_Ildiko Mazar_06.10.2022

3_EDC_Mile Dzelalija_06.10.2022

4_Experiences of the University of Split in introducing digital credentials_Norma Bigelbach_06.10.2022

5_EDCL in Estonia_Heli Oruaas_06.10.2022