Izveidots video par Europass platformas piedāvātajām iespējām

Ir izveidots video par Europass platformas piedāvātajām iespējām

Akadēmiskā informācijas centra (AIC) – Nacionālajā Europass centrā (NEC) ir izveidots video par to, kādas funkcijas un iespējas ir pieejamas Europass platformā.