Jauns Eiropas Parlamenta un Padomes lēmums

Kopš 2018. gada 18. aprīļa spēkā stājies jaunais Eiropas Parlamenta un Padomes lēmums par kopēju sistēmu labāku pakalpojumu sniegšanai attiecībā uz prasmēm un kvalifikācijām (Europass). Jaunais lēmums paredz vienkāršot un modernizēt Europass CV un citus prasmju rīkus, lai pielāgotu tos digitālā laikmeta vajadzībām, tādējādi palīdzot prasmes un kvalifikācijas padarīt redzamākas.
Ar jauno Europass lēmumu iespējams iepazīties šeit: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32018D0646