Darba tirgus prognozes tendences un izaicinājumi līdz 2030. gadam

Ir publicēts Cedefop ziņojums latviešu valodā par prasmju pieprasījuma un piedāvājuma prognozēm un ziņojums sniedz visaptverošu informāciju par Eiropas darba tirgus pašreizējo struktūru un potenciālajām nākotnes tendencēm. Šajā ziņojumā ir ietverti aktuālo prognožu rezultāti un atzinumi, kā arī Eurofound veiktā darba uzdevumu satura analīze, izmantojot darba uzraudzības pieeju.

  • Ziņojums – LV EN