Par Valodu Pasi

Piesakoties darbam, praksei vai pieredzes apmaiņai vienas vai vairāku svešvalodas zināšanas tiek uzskatītas par priekšrocību. Eiropas Komisija ir izveidojusi Valodu pasi, kas ir Eiropas līmeņa dokuments un palīdz patstāvīgi noteikt un demonstrēt savu svešvalodu zināšanu līmeni un lingvistisko pieredzi, neatkarīgi no tā, vai valoda apgūta formālajā izglītībā vai ārpus tās. Izmantojot Valodu pasi, nav vajadzīgi speciālisti, lai novērtētu savas valodu zināšanas – ir vajadzīga tika pašnovērtējuma tabula, ko izstrādājusi Eiropas Padome. Saskaņā ar „Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm valodu apguvei”, pašnovērtējumam tiek izmantota sešu līmeņu sistēma. Valodu prasmes līmeņi A1 un A2 atbilst pamatlīmenim, B1 un B2 – vidējam līmenim, un C1 un C2 – augstākajam līmenim.

Informācija par Europass Valodu pasi Europass portālā

Informācija par Eiropas Savienības valodām ir atrodama Eiropas valodu portālā.

Europass Valodu pase ir Eiropas Valodu portfeļa (European Language Portfolio) pirmā sastāvdaļa.