Lokmetinātājs metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG)

File Type: docx
Nozare: Metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību (tai skaitā mehānikas) nozare
Statuss: vēsturisks