Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu inertās gāzes vidē (MIG)

File Type: docx
Nozare: Metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību (tai skaitā mehānikas) nozare
Statuss: vēsturisks