Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)

File Type: docx
Nozare: Metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību (tai skaitā mehānikas) nozare
Statuss: vēsturisks