Karjeras atbalsta politika un prakse pandēmijas laikā

Ir publicēts Cedefop ziņojums angļu valodā par karjeras atbalsta politiku un praksi pandēmijas laikā.

Šis ziņojums ir balstīts uz starptautiskām aptaujām, kas tika izstrādātas, lai sniegtu pārskatu par karjeras atbalsta politikas sistēmu un pakalpojumu pielāgošanos un pārvarēšanu pēc pasaules Covid-19 pandēmijas uzliesmojuma 2020. gada martā. Aptauja, kas tika uzsākta 2020. gada 8. jūnijā un tika noslēgta 2020. gada 3. augustā, ietvēra šo politikas virzienu, sistēmu un prakses izpēti (koncentrējoties uz attālinātu un uz IKT balstītu pieeju) dažādu valdību agrīnajās reakcijās uz pandēmiju un to cik lielā mērā pandēmija un tās sociālās sekas izraisīja debates par karjeras atbalsta politikas reformu un lomu pandēmijas atveseļošanas pasākumos.

  • Ziņojums – EN