Pielikums kvalifikāciju apliecinošam dokumentam

Europass pielikumu kvalifikāciju apliecinošam dokumentam pievieno pamatizglītības un vidējās izglītības līmeņa  profesionālo kvalifikāciju apliecinošam dokumentam.

Europass pielikums kvalifikāciju apliecinošam dokumentam satur izvērstu informāciju par:

  • apgūtām zināšanām un prasmēm;
  • profesijām kurās var strādāt kvalifikāciju apliecinošā dokumenta īpašnieks;
  • kompetentām organizācijām, kas nodrošina kvalifikāciju apliecinošā dokumenta atzīšanu;
  • kvalifikāciju apliecinošā dokumenta līmeni;
  • uzņemšanas nosacījumiem nākamajā izglītības/ profesionālās apmācības līmenī un tā peejamību.
Europass pielikums kvalifikāciju apliecinošam dokumentam neaizvieto, bet tikai papildina un palīdz novērtēt apliecības oriģinālu, nedodot tiesības,  lai citu valstu iestādes oficiāli atzītu apliecības oriģinālu.Katras valsts līmenī Europass pielikumu kvalifikāciju apliecinošam dokumentam  sagatavo kompetentas iestādes un izdod personām, kam ir attiecīga apliecība. Šobrīd Latvijā līdzās profesionālās izglītības dokumentam vēl netiek izsniegts pielikums kvalifikāciju apliecinošam dokumentam, taču tas ir izstrādes procesā. Vairāk informācijas