Veidlapas

Vari lejupielādēt CV veidlapas vēlākai CV aizpildīšanai bez interneta pieslēguma:

CV veidlapa 26 valodās ar paskaidrojumiem un ieteikumiem;

CV veidlapas latviešu valodā piemērs – CV paraugs , Valodu pašnovērtējuma tabula.