Par CV

Mūsdienās, piesakoties darbam, praksei vai pieredzes apmaiņai, ir nepieciešams iesniegt dzīves gājumu (CV). Konkurences apstākļos CV ir ļoti liela nozīme, un bieži vien labs un ātri pārskatāms CV varbūt izšķirošs lēmuma pieņemšanā amatu kandidātu atlasē. Virtuālajā vidē ir piedāvāti neskaitāmi CV varianti, un ir grūti izlemt, kurš no pieejamiem CV variantiem ir vispiemērotākais. Eiropas Komisijas izveidotais vienotais Curriculum Vitae ļauj katram uzskatāmi parādīt ne tikai informāciju par sevi, savu darba pieredzi un izglītību, bet arī aprakstīt dažādu veidu prasmes un kompetences, kas ir iegūtas gan mācoties un strādājot, gan brīvajā laikā, piemēram, organizatoriskās prasmes.
„Darba tirgus pastāvīgi mainās, kļūdams aizvien starptautiskāks, un Europass CV uzņēmumiem atvieglo darbā pieņemšanu un uzlabo darba ņēmēju mobilitāti. To, kā pretendents veido savu CV, bieži ietekmē tradīcijas viņa valstī. Vienā valstī ierastie risinājumi citā valstī var šķist nepieņemami. Europass CV šo problēmu atrisina.” / Marc Vandeleene, „Manpower Belgium” sabiedrisko attiecību un saziņas speciālists/

Informācija par Europass CV Europass portālā