Europass


Europass ir iniciatīva, ko izveidoja Eiropas Komisija, lai palīdzētu cilvēkiem vieglā un saprotamā veidā atspoguļot savu izglītību, zināšanas, prasmes un kompetences.

Europass piedāvā 5 dokumentus:
  1. CV
  2. Valodu pase
  3. Mobilitāte
  4. Diploma pielikums
  5. Pielikums kvalifikāciju apliecinošam dokumentam

Šie 5 dokumenti ikvienam ES pilsonim var palīdzēt skaidri un uzskatāmi atspoguļot savas zināšanas, prasmes un kompetences un palīdzēt, piesakoties darbā, praksei, tālākai izglītībai.

AKTUĀLI
Europass CV pieejams cilvēkiem ar redzes traucējumiem

Europass CV tagad pieejams cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Lai tiešsaistē veidotu CV, jādodas uz: https://europass.cedefop.europa.eu/accessible-editors/cv/?lang=lv Lasīt vairāk

Jauns Eiropas Parlamenta un Padomes lēmums

Kopš 2018. gada 18. aprīļa spēkā stājies jaunais Eiropas Parlamenta un Padomes lēmums par kopēju sistēmu labāku pakalpojumu sniegšanai attiecībā uz prasmēm un kvalifikācijām (Europass). Jaunais lēmums paredz vienkāršot un modernizēt Europass CV un citus prasmju rīkus, lai pielāgotu tos digitālā laikmeta vajadzībām, tādējādi palīdzot prasmes un kvalifikācijas padarīt redzamākas.
Ar jauno Europass lēmumu iespējams iepazīties šeit: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32018D0646 Lasīt vairāk