Europass


Europass ir iniciatīva, ko izveidoja Eiropas Komisija, lai palīdzētu cilvēkiem vieglā un saprotamā veidā atspoguļot savu izglītību, zināšanas, prasmes un kompetences.

Europass piedāvā 5 dokumentus:
  1. CV
  2. Valodu pase
  3. Mobilitāte
  4. Diploma pielikums
  5. Pielikums kvalifikāciju apliecinošam dokumentam

Šie 5 dokumenti ikvienam ES pilsonim var palīdzēt skaidri un uzskatāmi atspoguļot savas zināšanas, prasmes un kompetences un palīdzēt, piesakoties darbā, praksei, tālākai izglītībai.

AKTUĀLI
Europass dokumentu atpazīstamība un pielietošana Latvijā

2019. gada 29. novembrī Akadēmiskās informācijas centrs (AIC) organizēja darba semināru „Europass dokumentu atpazīstamība un pielietošana Latvijā”. Darba semināra mērķis bija informēt iesaistītās puses par veiktā ietekmes pētījuma rezultātiem un secinājumiem, kā arī diskutēt par Europass dokumentu atpazīstamību Latvijā, kā arī par turpmākajiem darbības virzieniem. Lasīt vairāk

Darba tirgus prognozes, tendences un izaicinājumi līdz 2030. gadam

Ir publicēts Cedefop ziņojums latviešu valodā par prasmju pieprasījuma un piedāvājuma prognozēm un ziņojums sniedz visaptverošu informāciju par Eiropas darba tirgus pašreizējo struktūru un potenciālajām nākotnes tendencēm. Šajā ziņojumā ir ietverti aktuālo prognožu rezultāti un atzinumi, kā arī Eurofound veiktā darba uzdevumu satura analīze, izmantojot darba uzraudzības pieeju. Lasīt vairāk